Våra styrdokument

VÅRA STYRDOKUMENT

Om du vill veta mer om vårt nationella uppdrag kan du läsa i Skollagen (2010:800) och i Läroplan för förskolan, Lpfö-18 (SKOLFS 2010:35).

Lpfö-18 är det styrdokument som ligger närmast verksamheten och som innehåller de mål och riktlinjer som vi pedagoger ska förhålla oss till. Se under “Barnets Utveckling” hur vi arbetar med Läroplanen på Bytorget!

Kontakta oss

Besöksadress

Bytorgets förskola
Vångdalskroken 2
755 91 Uppsala

Telefon

018-36 01 40

Mail

bytorget@sagokistan.com

Öppettider

Mån – fre 07:00-17:00