Inskolning

INSKOLNING

För att få en plats på Bytorgets förskola skall barnen stå i kö via antagningsenheten vid Uppsala kommun. Klicka här så kommer du direkt dit!

Vi baserar vår inskolning på teori och forskning om tidig anknytning; relationer och trygghet är centrala begrepp.

Varje barn får en särskild inskolningspedagog som stöttar och leder såväl barn som vårdnadshavare genom inskolningsprocessen.

Inskolningen inleds dag 1 när barnet och någon av vårdnadshavarna kommer på ett besök på förskolan. Detta blir ofta det första mötet mellan barnet och inskolningspedagogen. Tillsammans med barnets vårdnadshavare kan ett första viktigt band knytas mellan barnet och pedagogen.  Detta besök tar ca en timma och vårdnadshavaren är delaktig och följer med barnet medan det rör sig bland miljöerna.

Dag 2 kommer barnet och vårdnadshavaren samma tid till förskolan. Nu är pedagogen ett bekant ansikte som kan återkoppla till samtal eller upplevelser under dagen innan. Pedagogen kan fortsätta visa förskolans miljöer och material samt introducera barn och vårdnadshavare för andra barn och pedagoger på förskolan.

Från och med dag tre anvisas vårdnadshavaren en plats centralt i lokalerna, det skall vara en trygg punkt dit barnet kan återvända för att tanka trygghet. Barnet får välja själv i vilken utsträckning han eller hon vill närma sig verksamheten. Pedagogens roll är att aktivt erbjuda aktiviteter och material och bekräfta barnet när det visar nyfikenhet och skapa en tillräckligt stark relation för barnet för att kunna fungera i stället för vårdnadshavaren som ”vikarierande anknytning” under vårdnadshavarens frånvaro från barnet när inskolningen väl är klar.

Efter dag tre läggs en individuell inskolningsplan upp i samråd mellan inskolningspedagog och vårdnadshavarna där de gemensamt dag för dag utvärderar hur inskolningen fortlöpt för just deras barn och hur den skall fortsätta. Vi bygger successivt på med allt längre besök på förskolan och vårdnadshavaren backar från barnet genom att kanske sitta i ett angränsande rum eller lämna förskolan under en kort stund.

Alla barn är individer och vi anpassar inskolningen efter deras specifika behov, där för tar inskolningarna olika tid i längd men vi brukar rekommendera att man som vårdnadshavare är beredd att avsätta ungefär två veckor.