Driftsform

DRIFTSFORM

Vi har jobbat på samma arbetsplats i många år, Linda AC sedan 2002, Linda O sedan 2003 och Sara sedan 2006. Vi är samspelta och har under åren gemensamt byggt upp en stabil och bra verksamhet som gör goda resultat i alla kommunens mätningar. För några år sedan blev vi sugna på att prova våra vingar, starta eget och ta vår organisatoriska och pedagogiska idé ännu längre och kanske få en möjlighet att sprida den. Vi bildade då den ekonomiska föreningen Sagokistan. Under sommaren 2023 klev Bytorgets förskola in i LiSaLi ekonomisk förening och samtliga våra fyra förskolor delar nu samma huvudmannaskap. 

Här kan ni läsa mer om oss:

http://www.lisali.nu

Vår idé!
Vi tror på småskalighet och på att all kommunal ersättning skall komma barnen till gagn inte hamna i privat ägande. Vi vill vara en liten idéburen organisation, med idén om att erbjuda världens bästa barnomsorg på små enheter där kontakten mellan personal, barn och föräldrar är varm och nära och där alla känner att de har möjlighet att påverka, där beslutsvägarna är korta, där pedagogiska frågor och driftsfrågor sköts av proffs, nämligen de som befinner sig i verksamheten dagligen.

Det är också viktigt för oss med en gemensam barnsyn och ett gemensamt värdegrundarbete mellan enheterna. Alla anställda ska känna igen sig i hela vår verksamhet och alla föräldrar ska känna samma trygghet inför att lämna sina barn på någon av våra fyra förskolor: Bytorgets Förskola, Röda Stugans förskola i Berthåga, Sagoskogens Förskola i Stenhagen och Småfolkets förskola i Norby. 

Läs mer om våra andra förskolor här: 

Röda Stugans förskola 

Sagoskogens förskola

Småfolkets förskola

Sara Viita Solid

Förskollärare, verksam inom förskola sedan 2003. Biträdande rektor på Bytorget.

Linda Amaro Corpas

Förskollärare, verksam inom förskolan sedan 1994, förskolechef sedan 2002. Biträdande rektor på Bytorget.

Linda Otterborn

Förskollärare, verksam inom förskola sedan 2004. Rektor på Bytorget.